Werkt u in het Slingeland Ziekenhuis? Als specialist, vrijwilliger of medewerker van het bezoekersrestaurant- en of winkeltje? Werkt u in een hiervan gerelateerde instelling; Groot Klimmendaal, GG-Net? Of bij de ambulance??

Word dan lid van Pedozi!!

Want Pedozi zorgt voor ontspanning en recreatie. En u leert uw collega’s beter kennen buiten de werkvloer om! Om lid te kunnen worden van onze personeelsvereniging is inschrijving mogelijk door een e-mailbericht te versturen naar de salarisadministratie van het Slingeland Ziekenhuis. Indien men niet in loondienst is van het ziekenhuis kan men lid worden door een machtigingsformulier/lidmaatschap formulier in te vullen en deze op te sturen naar onze penningmeester. De kosten van het lidmaatschap zijn € 2,50 per maand, de directie van het ziekenhuis doet daar € 1,25 bij. Op deze manier zijn wij in staat om jaarlijks 10-14 activiteiten te organiseren tegen een geringe bijdrage of soms zelfs helemaal gratis. Het lidmaatschap is voor minimaal 1 jaar, na dit termijn kan men iedere maand het lidmaatschap weer opzeggen via de salarisadministratie. Voor diegene die niet in loondienst van het ziekenhuis zijn kan dit via de penningmeester.

Wat organiseren we?

We proberen de activiteiten te laten variëren. Geregeld komen er nieuwe activiteiten maar er komen ook jaarlijks ‘oude’ activiteiten terug wegens grote belangstelling en enthousiasme.
Wij maken ook foto’s tijdens de activiteiten voor onze website, als hier bezwaar tegen is dient dit gemeld te worden bij één van de bestuursleden of via een mail naar info@pedozi.nl

Verder is het een gewoonte om eens per 2 jaar een feest te geven, bijvoorbeeld een thema feest. Een aantal andere activiteiten kunnen o.a. zijn:

Wintersport, pretpark, modeshow, wijn/bier-proefavond, verrassingstocht, stedentocht, wadlopen, filmavond en bloemschikken.

Inmiddels heeft onze personeelsvereniging bijna 1400 leden waar wij natuurlijk erg trots op zijn. Wij proberen onze activiteiten zo gevarieerd mogelijk aan te bieden, suggesties zijn altijd van harte welkom. Zo is er één maal per jaar een openbare jaarvergadering waar de suggesties benoemd kunnen worden. Ook worden er op deze jaarvergadering eventuele nieuwe bestuursleden gekozen.

Ook zijn er een aantal dingen die niet wenselijk zijn als je lid bent van Pedozi. Zo mag je namelijk niet:

  • Als u de mogelijkheid heeft om lid te worden van Pedozi (personeel/specialisten) is het niet mogelijk om in te schrijven als introducé.
  • Met een kaartje gekocht door een lid, als niet-lid meedoen aan een activiteit
  • Niet zonder overleg met de organisator van een activiteit een kaartje kopen of verkopen omdat er voor bepaalde activiteiten wachtlijsten bestaan

Als bestuur van Pedozi proberen wij het geld van onze leden zo verantwoord mogelijk te beheren en te besteden. Wij zien het frauderen met kaartjes dan ook als een vorm van diefstal ten opzichte van je collega’s. Wanneer iemand dit toch signaleert van collega’s, willen wij u vragen hen hier op aan te spreken. Indien u dit liever niet doet, dan zou u het kunnen melden aan één van de bestuursleden. Wij zullen derhalve in de toekomst blijven controleren !

Bestuur Pedozi