Geplande activiteiten

Wist je dat...

Pedozi een financiële bijdrage aanbiedt voor afdelingsuitjes? Voorwaarde is dat 70% van de deelnemers lid moet zijn van de personeelsvereniging. De bijdrage is €3.00 per lid. Voordien moet er een deelname overzicht voorzien van microsectie-nummers en namen overgedragen worden aan de penningmeester  De verder afwikkeling wordt door de penningmeester verwerkt. Het verzoek tot bijdrage moet binnen één maand na afloop van het afdelingsfeest zijn ingediend.

Problemen met inloggen? Stuur een mail naar webmaster@pedozi.nl en vermeld hierin:

  • Omschrijving probleem
  • Microsectienummer
  • Huidig emailadres
  • Eventueel nieuw emailadres als je wachtwoord niet kunt resetten
  • Telefoonnummer waarop je bereikbaar bent
  • Je naam

NB. je kan pas inloggen nadat je jezelf hebt geregistreerd. Registratie moet ook bevestigd zijn.

Laatste nieuws